Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon, nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim (1 fesul grŵp).

Bydd mynediad i’r Castell trwy Dŵr yr Eryr — ar ochr y cei gyferbyn â Phont Yr Aber.

Bydd mynediad i’r anabl yn gyfyngedig gan mai trwy Dŵr yr Eryr i fyny tua 50 o risiau fydd mynediad, cysylltwch â’n tîm i drefnu mynediad ymlaen llaw ar 01286 677617.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd neu archebwch ar-lein
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

Archebu tocynnau

Arolwg

Caiff Castell Caernarfon ei gydnabod yn fyd-eang fel un o adeiladau mwyaf godidog y Canol Oesoedd

Dyma gawres o gaer ar lannau Afon Seiont sydd wedi’i grwpio gyda chestyll eraill Edward I yng Nghonwy, Biwmares a Harlech i ffurfio Safle Treftadaeth y Byd. Ond ar sail ei faint anhygoel a’i bensaernïaeth ddramatig, mae Caernarfon yn sefyll ar ei ben ei hun.  

Yma, aeth Edward a’i bensaer milwrol, Meistr James o St George ati i adeiladu castell, muriau tref a chei tua’r un pryd. Cymerodd y prosiect adeiladu enfawr hwn 47 o flynyddoedd, a chostiodd y cyfan £25,000, cryn ffortiwn ar y pryd.   

Adeiladwyd y castell yn sgil y rhyfel chwerw gyda thywysogion Cymru. Felly roedd rhaid i’r waliau trwchus a Phorth y Brenin allu gwrthsefyll unrhyw ymosodiad. Ond roedd y tyrau polygon, yr eryrod cerrig a’r cerrig amryliw yn cyfleu neges fwy cynnil.

Roeddynt yn adleisio pensaernïaeth Rufeinig imperialaidd, ac yn enwedig muriau  Constantinople. Roeddynt hefyd yn adleisio chwedl Macsen Wledig, a’i freuddwyd am gaer ysblennydd wrth aber afon — ‘y gaer odidocaf a welodd dyn erioed’.  

Felly mae Caernarfon yn gastell o freuddwydion. Yn chwedl a ddaeth yn fyw. Ar ôl 700 mlynedd, mae’n dal i gyffroi’r dychymyg yn ei ffordd unigryw ei hun.  

Mwy am Gastell Caernarfon

Mae'n cymryd tipyn o sgìl i godi darn enfawr o ddur dros waliau anferth Castell Caernarfon! 

Bydd y gwaith dur hwn yn cynnal llawr yn lefelau uchaf tŵr Porth y Brenin, gan ddod â nodweddion fel ffenestri bwaog hardd i’r golwg ar lefel y llygaid am y tro cyntaf ers canrifoedd.


Amseroedd agor

Dydd Sadwrn–Mercher 10am–5pm - Ar gau 1pm–2pm

Ar gau Dydd Iau a Gwener

 

Dydd Sadwrn–Mercher 9.30am–6pm 

Ar gau Dydd Iau a Gwener

 

Bob dydd 9.30am–6pm 

 

Bob dydd 10am–5pm 

 

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

 


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
Teulu*
£32.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Charging car park icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Amgueddfa icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Cyflwyniad fideo icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig

Mae nifer o feysydd parcio yn nhref Caernarfon ac o’i chwmpas, gan gynnwys maes parcio cyhoeddus arhosiad hir ar lannau’r afon, ger y castell.

Ceir mynediad i'r castell i fyny dwy res o risiau, neu ramp a adeiladwyd at y diben, sy'n galluogi mynediad o ochr y palmant i lefel y stryd i'r brif fynedfa. Ceir mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn ar draws y lefel isaf.

Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol yn y castell. Mae mynediad iddi’n rhan o bris mynediad y castell.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon, nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim.

Mae amgueddfa ar y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4085, A487(T), B4366.
Rheilffordd
16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.
Bws
200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.
Beic
NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Cod post LL55 2AY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
CaernarfonCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Caernarfon
Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01291 689251