Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Castell Conwy yn ailagor ddydd Mawrth 10 Tachwedd gwiriwch ein dyddiau ac oriau agor isod.

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

  • ni ellir gwerthu tocynnau i unrhyw un sy’n byw y tu allan i Gymru, nac i grwpiau o fwy na 4 person dros 10 oed oni bai eu bod i gyd yn byw yn yr un tŷ. Efallai y bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o le’r ydych chi’n byw
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

Archebu Tocynnau

Os nad ydych yn gallu archebu tocynnau ar-lein, ffoniwch ein llinell archebu ar 03000 252239.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am eich archeb, anfonwch e-bost at TocynnauCadw@llyw.cymru

Ni ellir ad-dalu unrhyw docyn ac ni ellir ei drosglwyddo i ddyddiad, amser na lleoliad arall.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n tudalen ailagor ein safleoedd treftadaeth â staff a’n Cwestiynau Cyffredin am ganllawiau ar ein mesurau diogelwch ar y safleoedd.

Arolwg

Caer ganoloesol fawreddog yn dal i sefyll uwchben y dref ar ôl 700 mlynedd 

Diolch i’r grisiau tro a adferwyd yn ei dyrau mawr, gallwch gerdded cylch cyflawn o gwmpas bylchfuriau Castell Conwy. Argymhellwn hynny’n fawr. Hon yw un o’r caerau canoloesol mwyaf mawreddog yn Ewrop.

Yn y pellter cwyd mynyddoedd clegyrog Eryri ac oddi tanoch mae harbwr a strydoedd cul Conwy yn ymestyn o’ch blaenau - wedi’u gwarchod o hyd gan 1,400 o lathenni (1.3km) o gylch di-dor o furiau trefol.

Mae’n ddigon i fynd â’ch gwynt. Yn enwedig o ystyried bod Brenin Edward I a’i bensaer James o San Siŵr wedi adeiladu’r castell a’r waliau mewn pedair blynedd anhygoel rhwng 1283 a 1287.

Cymer Conwy ei le ochr yn ochr â chestyll gwych eraill Edward ym Miwmares, Harlech a Chaernarfon yn Safle Treftadaeth y Byd.  

Mae’r gaer enwog hon mewn cyflwr eithriadol o dda. Mae’n cynnwys y gyfres fwyaf cyflawn o randai brenhinol canoloesol yng Nghymru. Cwyd y llenfur uchel ac wyth tŵr urddasol bron mor drawiadol ag adeg eu hadeiladu fwy na 700 mlynedd yn ôl.    

Felly peidiwch ag ofni dringo’r grisiau hynny, os gallwch chi, er mwyn llawn brofi Conwy. Nid oes un lle gwell ym Mhrydain i sefyll ar y bylchfuriau a breuddwydio.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul 

AR GAU

Dydd Iau a Gwener 

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul 

AR GAU

Dydd Iau a Gwener 

Ar gau

10am–1pm 2–4pm

Ar gau 1–2pm

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul 

Ar gau Dydd Iau a Gwener 

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.80
Teulu*
£25.10
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Mynediad i feiciau icon Charging car park icon Llwybr digidol icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Toiledau   icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Teithiau digidol ar gael ar ap Cadw.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Toiledau i ymwelwyr ar lefel isaf y ganolfan ymwelwyr gyda chyfleusterau newid cewynnau.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Conwy ar yr A55 neu’r B5106.
Rheilffordd
2km/1.6mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.
Bws
200m/220llath, llwybr Rhif 5, Llandudno - Conwy - Bangor/Caernarfon
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Cod post LL32 8AY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01492 592358

E-bost
ConwyCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Conwy
Rose Hill St, Conwy LL32 8AY