Skip to main content

Bydd buddsoddiad gwerth £10 miliwn yng Nghastell Caerffili yn dod â chyfleusterau’r 21ain ganrif i’r safle canoloesol mawreddog

Fel rhan o’r buddsoddiad, bydd ymwelwyr â’r castell yn cael eu croesawu i ganolfan ymwelwyr newydd, yn cael pori o amgylch man manwerthu gwell, ac yn gallu myfyrio ar y byd canoloesol mewn caffi newydd sbon ar y safle.

Dilynwch ein llinell amser o ddatblygiadau, o ddadorchuddio’r cysyniad a’r cynlluniau ar gyfer y safle ym mis Mehefin 2021, i amrywiaeth o argraffiadau gan artist a fydd yn dangos sut fydd y cyfleusterau newydd yn edrych ar ôl eu cwblhau yn yr atyniad treftadaeth hwn sydd o’r radd flaenaf.

Ymweld â Castell Caerffili 

02 Mai 2024

Prosiect cadwraeth mwyaf Cadw yn datblygu yng Nghastell Caerffili

Newyddion

Ebrill 2024

Castell Caerffili Y Neuadd Fawr

16 Chwefror 2024

Castell Caerffili — Sut ydyn ni'n mynd ddehongli'r Castell?

Bydd ein naratif yn ymwneud â rhai o'r bobl allweddol a fu'n allweddol wrth ddylunio ac adeiladu'r castell; o arglwyddi Normanaidd pwerus a'u huchelgeisiau adeiladu i dywysogion ac arweinwyr mawr Cymru a frwydrodd i atal y gwaith adeiladu.

 

16 Chwefror 2024

Castell Caerffili – Prosiect Adfywio – uchelgais fawr ar gyfer neuadd fawr ganoloesol

Ailddarganfyddwch ysblander neuadd fawr ganoloesol go iawn lle byddai gwleddoedd mawr wedi syfrdanu mawrion y 14eg ganrif;

9 Chwefror 2024

Castell Caerffili – Prosiect Adfywio – beth ydyn ni eisoes wedi'i wneud?

Castell Caerffili – Prosiect Adfywio – beth ydyn ni eisoes wedi'i wneud?

2 Chwefror 2024

Prosiect Adfywio Castell Caerffili — beth ydyn ni'n ei wneud?

Darganfyddwch beth rydyn ni’n ei wneud yn un o gaerau mwyaf Cymru... gwyliwch ein cyfweliad gyda Gwydion Griffiths, Pennaeth Marchnata Cadw.

 

14 Rhagfyr 2023

Ysgol y Castell yn ymweld â'r castell

Cafodd plant o Ysgol y Castell brofiad arbennig ychydig cyn y Nadolig wrth iddyn nhw ymweld â Chastell Caerffili i weld y gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn Neuadd Fawr y castell.

Press release

Dydd Gwener 10 Tachwedd

Archwilio trawsnewidiad mawreddog Castell Caerffili

Mae ein caer hynafol yn destun prosiect trawsnewid helaeth ac fe’ch gwahoddir i fod yn rhan o’r profiad 

Ymweld â Castell Caerffili

31 Gorffennaf 2023

Castell Caerffili ar agor i ymwelwyr wrth i brosiect adfywio mawr ddechrau

Newyddion

17 Mehefin 2022

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer gwaith cadwraeth a datblygu Castell Caerffili

Darllen mwy

14 Rhagfyr 2021

Cawr cwsg de Cymru yn dihuno: cyflwyno cynlluniau ar gyfer Castell Caerffili

Mae Cadw heddiw [14 Rhagfyr 2021] wedi cyflwyno’r cynlluniau llawn ar gyfer gwaith gwella Castell Caerffili, a fydd yn golygu bod yr heneb ganoloesol yn elwa ar waith cadwraeth, adnewyddu ac adeiladu helaeth.

Darllenwch am gynlluniau cyffrous Cadw