Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Bydd Castell Conwy ar gau ddydd Llun 6 Rhagfyr a dydd Mawrth 7 Rhagfyr. Bydd yn ailagor ddydd Mercher 8 Rhagfyr.

Mae’r safle hon ar agor i ymweld â hi naill ai drwy archebu tocynnau ar-lein neu drwy brynu tocynnau wrth gyrraedd yn ein canolfannau ymwelwyr.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd neu archebwch ar-lein
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

Archebu tocynnau

Arolwg

Caer ganoloesol fawreddog yn dal i sefyll uwchben y dref ar ôl 700 mlynedd 

Diolch i’r grisiau tro a adferwyd yn ei dyrau mawr, gallwch gerdded cylch cyflawn o gwmpas bylchfuriau Castell Conwy. Argymhellwn hynny’n fawr. Hon yw un o’r caerau canoloesol mwyaf mawreddog yn Ewrop.

Yn y pellter cwyd mynyddoedd clegyrog Eryri ac oddi tanoch mae harbwr a strydoedd cul Conwy yn ymestyn o’ch blaenau - wedi’u gwarchod o hyd gan 1,400 o lathenni (1.3km) o gylch di-dor o furiau trefol.

Mae’n ddigon i fynd â’ch gwynt. Yn enwedig o ystyried bod Brenin Edward I a’i bensaer James o San Siŵr wedi adeiladu’r castell a’r waliau mewn pedair blynedd anhygoel rhwng 1283 a 1287.

Cymer Conwy ei le ochr yn ochr â chestyll gwych eraill Edward ym Miwmares, Harlech a Chaernarfon yn Safle Treftadaeth y Byd.  

Mae’r gaer enwog hon mewn cyflwr eithriadol o dda. Mae’n cynnwys y gyfres fwyaf cyflawn o randai brenhinol canoloesol yng Nghymru. Cwyd y llenfur uchel ac wyth tŵr urddasol bron mor drawiadol ag adeg eu hadeiladu fwy na 700 mlynedd yn ôl.    

Felly peidiwch ag ofni dringo’r grisiau hynny, os gallwch chi, er mwyn llawn brofi Conwy. Nid oes un lle gwell ym Mhrydain i sefyll ar y bylchfuriau a breuddwydio.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm


 

Bob dydd 10am–6pm

 

 

 

Bob dydd 10am–5pm

 

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Bydd Castell Conwy ar gau ddydd Llun 6 Rhagfyr a dydd Mawrth 7 Rhagfyr. Bydd yn ailagor ddydd Mercher 8 Rhagfyr.


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
Teulu*
£32.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Mynediad i feiciau icon Charging car park icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Toiledau   icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon Wi-Fi icon

Cŵn tywys yn unig

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Access to upper levels of the castle are via staircases that can be narrow and difficult to navigate with restricted mobility. Please contact our on-site team for more detailed advice and guidance.

Tel: 01492 592358

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Toiledau i ymwelwyr ar lefel isaf y ganolfan ymwelwyr gyda chyfleusterau newid cewynnau.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Conwy ar yr A55 neu’r B5106.
Rheilffordd
2km/1.6mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.
Bws
200m/220llath, llwybr Rhif 5, Llandudno - Conwy - Bangor/Caernarfon
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Cod post LL32 8AY

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
ConwyCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Conwy
Rose Hill St, Conwy LL32 8AY

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01492 592358