Skip to main content

Dewch i wrando ar gerddoriaeth Gymreig wych gan Fand Pres, côr a thelynores.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.90
*Teulu
£25.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.10

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18