Skip to main content

Darganfyddwch ddiwrnod ym mywyd y teulu Tretŵr – dewch i weld y gwahaniaethau rhwng y pryd hynny a nawr!

Ydych chi erioed wedi meddwl sut oedd bywyd o ddydd i ddydd yn y 17eg ganrif?

Wel, dewch i ofyn i Stiwartiaid y Mers, a fydd yma i roi cyngor priodol ar bob math o bynciau – o arferion wrth y bwrdd bwyd i'r ffordd orau o gadw'ch powdwr yn sych!

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 20 Ebr 2024
10:30 - 16:00
Sul 21 Ebr 2024
10:30 - 16:00
Sad 15 Meh 2024
10:30 - 16:00
Sul 16 Meh 2024
10:30 - 16:00
Sad 17 Awst 2024
10:30 - 16:00
Sul 18 Awst 2024
10:30 - 16:00
Sad 19 Hyd 2024
10:30 - 16:00
Sul 20 Hyd 2024
10:30 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Llys a Chastell Tretŵr