Skip to main content

Diwrnod yn yr 17eg Ganrif – camwch i’r gorffennol i weld rhyfeddodau!

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut roedd bywyd bob dydd y 17eg ganrif, gan holi, “Pa fath o fwyd roedd pobl yn ei fwyta?” a “Sut roedden nhw’n treulio’u hamser?” Wel, dewch i ofyn i Stiwartiaid y Mers, fydd yma i roi cyngor addas ar bob math o bynciau – o arferion ciniawa i’r ffordd orau o gadw eich powdr yn sych!


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18