Skip to main content

Diwrnod yn yr 17eg Ganrif – camwch i’r gorffennol i weld rhyfeddodau!

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut roedd bywyd bob dydd y 17eg ganrif, gan holi, “Pa fath o fwyd roedd pobl yn ei fwyta?” a “Sut roedden nhw’n treulio’u hamser?”

Wel, dewch i ofyn i Stiwartiaid y Mers, fydd yma i roi cyngor addas ar bob math o bynciau – o arferion ciniawa i’r ffordd orau o gadw eich powdr yn sych!


Prisiau

Prisiau mynediad arferol yn berthnasol

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 27 Awst 2022
11:00 - 16:00
Sul 28 Awst 2022
11:00 - 16:00
Sad 15 Hyd 2022
11:00 - 16:00
Sul 16 Hyd 2022
11:00 - 16:00
Archebwch