Skip to main content

Dewch ar daith gyda’r tywysydd Deian ap Rhisiart i gyfarfod cyfrinachau’r castell a adeiladwyd yn wreiddiol gan Llywelyn Fawr.  Dyma gastell fu’n newid dwylo yn aml rhwng y Cymry a’r Saeson a dychmygwch yn y canol oesoedd pa mor beryglus ac ansefydlog oedd y cyfnod wrth I ryfel fod yn gysgod parhaus ar y trigolion.  Awn yn ol mewn hanes gan fentro i fyd y milwyr Cymreig a oedd ceisio cipio’r castell.  Gwaed ac urddas, angerdd a mawredd, y cyfan yn amlwg yn hanes y drydedd ganrif ar ddeg.  Camwch wedyn i eisgidiau cadfridion y chwedlonol Owain Glyn Dwr wrth iddynt gipio’r castell a’I losgi.  Ar y daith, profwch y cyffro, y yr helynt a’r dinistr wrth I Glyn Dwr a’I ddynion ymladd ei gwrthryfel cenedlaethol.  Awr o daith yn chwilota rhwng muriau trawiadol Castell Cricieth

Disgrifiad: Bydd y digwyddiad yn daith gerdded a fydd yn para 60 munud yn dechrau yn y ganolfan groeso ac yn cael ei arwain gan Deian ap Rhisiart rhwng muriau Castell Criccieth. Bydd yna gyfyngiadau symudedd mewn mannau ar y daith ond addas i'r teulu.

Teithiau am 11am, 1pm a 3pm.


Prisiau

Am Ddim