Skip to main content

Ymunwch â ni yn y Baddonau i ddod o hyd i’r Cesariaid Rhufeinig sy’n cuddio yma!

Maen nhw wedi bod yn y Baddonau ers bron i 2000 o flynyddoedd, felly bydd yn rhaid i chi weithio’n galed i’w darganfod!

 

Sut i ymweld

•    prynwch eich tocynnau digwyddiad wrth gyrraedd (neu archebwch ar-lein)*
•    edrychwch ar amseroedd digwyddiadau a’r prisiau isod

*Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir ad-dalu tocynnau a ragarchebwyd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Llun 29 Mai 2023
10:00 - 16:00
Maw 30 Mai 2023
10:00 - 16:00
Mer 31 Mai 2023
10:00 - 16:00
Iau 01 Meh 2023
10:00 - 16:00
Gwen 02 Meh 2023
10:00 - 16:00
Sad 03 Meh 2023
10:00 - 16:00
Sul 04 Meh 2023
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.00
Teulu*
£16.30
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£3.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion