Skip to main content

Adeilad rhestredig Gradd II* o’r 14eg ganrif a adeiladwyd ar safle eglwys llawer hŷn. Codwyd estyniad ar yr adeilad presennol ym 1843 ond roedd yn dal yn rhy fach i’r boblogaeth a oedd yn tyfu. Oherwydd hyn, codwyd eglwys fwy (Eglwys y Santes Fair) ym 1873, a oedd yn nes at ganol y pentref.

Mae nifer o nodweddion diddorol yn Eglwys Sant Mihangel, gan gynnwys dau borth i’r fynwent, bedyddfaen o’r 13eg ganrif a delw carreg o Gruffudd, ŵyr Dafydd, brawd Llywelyn ap Gruffudd, sef Tywysog olaf Cymru. 

Trwy gydol mis Medi 10am - 5pm.

Gŵyl Flodau 6 - 8 Medi.

LL24 0AL.


Prisiau

Am Ddim