Skip to main content

Ewch yn ôl i oes Fictoria a gweld sut oedd bywyd ar ddau begwn cymdeithas. 

Dewch i gwrdd â'r Fictoriaid Carpiog a'r Frenhines Fictoria ei hun; Dewch i gwrdd â rhai o filwyr a deiliaid Ei Mawrhydi a mwynhau canu mewn arddull neuadd gerdd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 06 Gorff 2024
11:00 - 16:00
Sul 07 Gorff 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).
 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Rhaglan