Skip to main content

Bydd y Llwybr Dychrynllyd Calan Gaeaf yn dod ‘nôl i Gastell Dinbych ddydd Sadwrn 26 Hydref!

Mae gwahoddiad i blant gymryd rhan mewn taith i ddod o hyd i esgyrn coll sgerbwd, a gwneud crefftau Calan Gaeaf. Os ydyn nhw’n llwyddiannus, caiff y 150 plentyn cyntaf wobr siocled frawychus.

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18