Skip to main content

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

Dewch i gyfarfod y Teulu i gael dysgu am eu bywydau. Rhowch gynnig ar y gweithgareddau, a dewch i ddawnsio a chwarae gemau.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 29 Meh 2024
11:00 - 16:00
Sad 27 Gorff 2024
11:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Plas Mawr