Skip to main content

Dysgwch am sut y cedwid gwenyn yn yr Oesoedd Canol, a sut mae’n wahanol i ddulliau modern.

Bydd gennym gwch arsylwi fel y gallwch weld y gwenyn wrth eu gwaith, ynghyd â samplau o fêl a medd a gynhyrchwyd yn lleol i chi eu blasu!

 

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 12 Awst 2023
10:00 - 16:00
Sul 13 Awst 2023
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent