Skip to main content

Chwiliwch y castell am nodweddion hen a newydd, a byddwch y cyntaf yn eich teulu i weiddi…BINGO!

Dewch â’ch pensil eich hun, neu gallwch brynu pensil yn siop y castell.


Prisiau

Standard admission prices apply

Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 01 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Sul 02 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Llun 03 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Maw 04 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Mer 05 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Iau 06 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Gwen 07 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Sad 08 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Sul 09 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Llun 10 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Maw 11 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Mer 12 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Iau 13 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Gwen 14 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Sad 15 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Sul 16 Ebr 2023
09:30 - 16:30
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad