Skip to main content

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio ystyr ein blodau gwyllt lleol, a mwynhau crefftau ymarferol a gweithgareddau ar thema natur.

Byddwn yn archwilio ein planhigion a’n blodau gwyllt lleol, ac mae angen eich help CHI arnon ni. Treuliwch y diwrnod yn archwilio eich amgylchedd ac yn baeddu’ch dwylo gyda chrefftau ymarferol a gweithgareddau ar thema natur.

Mynediad arferol, ond fe’ch cynghorir i archebu tocynnau ar-lein ymlaen llaw, oherwydd capasiti cyfyngedig ar y safle. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 10 Awst 2024
11:00 - 15:00
Sul 11 Awst 2024
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.50
Teulu*
£30.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.70
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Coch