Skip to main content

Digwyddiad Crefft ac Adrodd Straeon, yn barod ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.

Dewch i liwio baner a draig Dewi Sant yn yr Ystafell Arddangos, gwneud cennin Pedr yn y Gegin, a gwrando ar stori Dewi Sant yn yr Ystafell Hela – hyn i gyd wrth ddilyn ein cwest arbennig o amgylch y castell.

Bydd paentio wynebau a cherddoriaeth werin fyw yno hefyd.

Mynediad arferol, ond fe’ch cynghorir i archebu tocynnau ar-lein ymlaen llaw, oherwydd capasiti cyfyngedig ar y safle. 


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Gwen 01 Maw 2024
11:00 - 15:00
Sad 02 Maw 2024
11:00 - 15:00
Sul 03 Maw 2024
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

 

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Coch