Skip to main content

Adeiladwyd y Gaer (Gradd I rhestredig) yn 1775 a saif ar flaen penrhyn sy’n ddwy filltir o hyd. Mae afon Menai’n ei gwahanu o Ynys Môn a chafodd ei hadeiladu i warchod y Fenai yng nghyfnod Rhyfel Annibyniaeth America. Mae canonau’n dal i’w gweld ar y fagnelfa ynnau ac mewn mannau eraill.

Yn safle’r Gaer, mae iard â glaswellt sydd wedi ei hamgylchynu gan adeiladau o ddiddordeb hanesyddol, a gellir llogi rhai o’r bythynnod ar gyfer gwyliau.

Adeiladwyd y porthladd sy’n sownd iddi ac sy’n rhestredig Gradd II*, yn gynnar yn y 19eg ganrif ac mae hefyd wedi ei amgylchynu gan adeiladau gan gynnwys gefail weithredol. Trefnir y digwyddiad undydd hwn gan Gymdeithas Cyfeillion Belan. Bydd teithiau tywys o gwmpas y Gaer a’r Porthladd ac arddangosfeydd Hanes Byw gan yr Anglesey Hussars fydd yn gwersylla yn y gaer. Bydd ailgreadau gan Filwyr Napoleonaidd. Bydd canonau’n tanio ac arddangosfeydd o ymarferion. Bydd gwobrau raffl gan gynnwys y cyfle i danio canon mawr y gaer. Bydd gwobrau raffl gan gynnwys y cyfle i danio canon mawr y gaer. Bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu.

Gallwch gyrraedd o Gaernarfon a dychwelyd yno ar gwch.

Cyfeiriad – Caer Belan, Llanwnda, Caernarfon, LL54 5TP.

Mae map ar wefan y  gaer - fortbelan.co.uk

Nid oes trafnidiaeth gyhoeddus gan fod y Gaer ddwy filltir o’r ffordd gyhoeddus agosaf.

Cyrraedd ar gwch – bydd The Queen of the Sea yn hwylio o gei Caernarfon am 9.15am a 10.30am. Bydd yn gadael y Gaer am 12pm a 1.30pm. Tocyn dwyffordd £10. Mae mynediad i’r Gaer am ddim.

Cyrraedd ar y ffordd – oherwydd y llanw uchel, ni fydd cerbydau’n gallu defnyddio’r sarn am awr rhwng 10.30am a 11.30am. Bydd mynediad i gerddwyr ar lwybr anwastad ac ni fydd mynediad ar gyfer ymwelwyr anabl.

Mae safle’r Gaer yn hygyrch i gadeiriau olwyn, heblaw am y fagnelfa ynnau ble mae grisiau serth.


Prisiau

Am Ddim