Skip to main content

Dewch i Gastell Rhuddlan i wrando ar straeon arswyd, bydd crefftau Calan Gaeaf i blant a gallwch addurno bisgïen neu gymryd rhan yn ein cwis!

Mae siocled Calan Gaeaf i’r 200 plentyn cyntaf sy’n dod yma wedi gwisgo i fyny.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18