Skip to main content

Ymunwch â Myfanwy, dynes o’r Oesoedd Canol, ar y diwrnod arbennig hwn, am daith dywys o amgylch y castell a adeiladwyd gan y Tywysogion Cymreig. 

Mae Myfanwy yn gymeriad ffuglennol, yn hen ffrind ac yn gefnogwr i’r cymeriad go iawn, Marred. Marred oedd gwraig gyntaf y gwrthryfelwr mawr o’r 15fed ganrif, Owain Glyndŵr. Gwrthryfelodd yn erbyn Brenin Lloegr, Harri IV, am ddeng mlynedd.

Gadewch i Myfanwy, yn ei gwisg ganoloesol, ddweud wrthych am hanes y gwrthryfelwr mwyaf annhebygol hwn, wrth eich tywys o amgylch un o’r safleoedd yr ymosododd arno ar draws y dŵr o’i bencadlys.

Profwch ei lwyddiannau a’i fethiannau wrth grwydro adfeilion Castell Cricieth, a chewch glywed gan y tywysydd Siân Roberts pam mae’n dal i fod yn enwog heddiw.

Teithiau tywys: 
11am – Saesneg 
1pm – Cymraeg 
3pm – Saesneg

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sul 15 Medi 2024
11:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.50
Teulu*
£24.00
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.00

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cricieth