Skip to main content

Bywyd a gwaith bob dydd mynach Sistersaidd yn Abaty Tyndyrn yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Bydd y Brawd Tomos yn sôn am ei fywyd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd y Brawd caredig a chymwynasgar hwn yn rhoi gwybodaeth i bawb am ddefodau a chyfrifoldebau’r mynaich. Fel gofalwr y seler yn Abaty Tyndyrn, bydd yn dweud popeth sydd i’w wybod (a rhai pethau na ddylech ei wybod!) am waith yr abaty, y mynaich eraill, y brodyr lleyg a phobl eraill ‘llai crefyddol’! 

Cewch ddysgu am fywyd bob dydd y mynaich yn yr abaty — eu dyletswyddau mynachaidd, eu harferion glendid a’u harferion bwyta, y gwasanaethau crefyddol niferus roedd yn rhaid i fynaich eu mynychu yn ystod y dydd

 


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18