Skip to main content

Anifeiliaid Arswydus a Llwybr Dychrynllyd

Dewch i gyfarfod anifeiliaid andros o arswydus yn yr abaty yn ystod Calan Gaeaf. Bydd nadroedd llithrig, corynnod brawychus, llygod mawr blewog a draig Comodo farfog, fydd yn siŵr o godi ofn! Dewch draw i’w gweld nhw’n agos a dysgu amdanyn nhw.

Hefyd – bydd llwybr arswydus ar gael drwy’r dydd.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18