Skip to main content

Dewch i Ysgol i Farchogion Castell Biwmares!

Bydd Castell Biwmares yn cynnal Ysgol i Farchogion y penwythnos hwn lle gall plant hyfforddi i fod yn Farchogion a dysgu technegau brwydro.

Gall oedolion ymuno hefyd a dysgu rhai sgiliau sylfaenol defnyddio cleddyf.

Bydd sgyrsiau ac arddangosfeydd ar arfwisgoedd, arfau a saethyddiaeth hefyd.

 

Sut i ymweld

•    prynwch eich tocynnau digwyddiad wrth gyrraedd (neu archebwch ar-lein)*
•    edrychwch ar amseroedd digwyddiadau a’r prisiau isod

*Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn. Ni ellir ad-dalu tocynnau a ragarchebwyd.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 01 Gorff 2023
10:00 - 17:00
Sul 02 Gorff 2023
10:00 - 17:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.70
Teulu*
£28.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£6.10
Pobl hŷn (65+)
£8.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid Cerdyn Golau Glas yn derbyn gostyngiad o 10% oddi ar bris tocyn mynediad unigol wrth ei brynu wrth gyrraedd

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Biwmares