Skip to main content

Ymunwch â thaith o gwmpas y Baddonau, y Barics, y Ffosydd a'r Amffitheatr yng nghwmni ein harbenigwr ar y Rhufeiniaid.

Gellir dadlau mai olion helaeth y gaer filwrol yng Nghaerllion yw un o'r safleoedd milwrol Rhufeinig mwyaf a phwysicaf yn Ewrop.  Cafodd ei sefydlu yn 75 O.C fel pencadlys i'r Ail Leng Awgwstaidd ac mae'n debyg y cafodd y gaer filwrol ei henwi'n Isca ar ôl yr afon Gwy sydd gerllaw.  Yma, ar safle gwastad lle gallai llongau ddosbarthu cyflenwadau, adeiladwyd y gaer a'r adeiladau eraill mewn ffordd effeithlon a oedd yn nodweddiadol o'r Rhufeinwyr.

Teithiau am 11am a 1pm.

Mae'r teithiau yn dechrau ym Maddonau'r Gaer.

Cyfarwyddiadau - Ffordd: B4596 i Gaerllion, M4 tua'r gorllewin (Cyffordd 25), tua'r dwyrain (Cyffordd 26). Rheilffordd: 4 milltir/6km, Casnewydd, ar lwybr Caerdydd - Casnewydd/Llundain/Manceinion/Lerpwl.    Llwybrau Bws: Rhifau 27, 28, 28B Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân.  NCN Llwybr Beicio 46 (4km/2.5 milltir).


Prisiau

Am Ddim