Skip to main content

Mae Castell y Waun yn gastell godidog o’r 14eg ganrif. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen arno ac yn ei redeg.

Dyma gartref teulu Myddleton ers 1595, ac mae tu mewn y castell yn dangos sut newidiodd ffasiynau dros 400 mlynedd, gan gynnwys yr Oriel Hir o’r 17eg ganrif, y Grisiau neo-glasurol o’r 18fed ganrif, a’r Cyntedd Gothig o’r 19eg. Cewch olwg ar Fywyd Canoloesol yn Nhŵr Adam a chyfle i archwilio’r dwnsiynau tywyll.

Gallwch hefyd ymlacio yn heddwch ein gerddi ffurfiol a’r parcdir sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae’r parcdir yn llawn planhigion a blodau gwyll, coed hynafol a merlod gwyllt.

Mynediad am ddim i Gastell y Waun a’r gerddi yn ystod tridiau gweithgareddau Drysau Agored. Dylech fynd heibio’r Swyddfa Docynnau yn gyntaf i gasglu eich tocynnau mynediad am ddim. Bydd teithiau a gweithgareddau ychwanegol ar gael yn ystod y tridiau er mwyn agor mannau nad ydynt fel rheol ar gael, gan gynnig profiadau newydd i ymwelwyr.

Castell y Waun, Y Waun, LL14 5AF.

Mae Castell y Waun 7 milltir i’r de o Wrecsam, 8 milltir i’r gogledd o Groesoswallt a 5 milltir o Langollen. Mae arwyddion clir o’r A5 a’r A483. O’r A5, ewch ymlaen am 1 filltir i bentref y Waun, mae’r fynedfa i’r ystâd  2 filltir i’r gorllewin o bentref y Waun ac mae arwyddion clir i’w gweld.

Nodwch os gwelwch yn dda bod Castell y Waun yn adeilad hanesyddol. Mae llawer o’r lloriau yn anwastad, ac nid oes mynediad i gadeiriau olwyn i’r ystafelloedd uchaf. Dylid bwrw golwg ar y Datganiad Mynediad ar y wefan am fanylion pellach.  

 

 

 

 


Prisiau

Am Ddim