Skip to main content

Bydd ein ceidwaid yn eich tywys ar daith o amgylch y tri chastell.

Bydd y daith yn cychwyn yn y Castell Gwyn am 10am, a byddwch yn archwilio Castell Gwyn, Castell Ynysgynwraidd a Chastell Grysmwnt.

Bydd y daith yn para 3 awr. Dylai cwsmeriaid ddarparu eu cludiant eu hunain.

I archebu, ffoniwch 01495 792615.  


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 13:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 13:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad