Skip to main content

Bydd Hebogiaeth Hanesyddol Albion yn ymuno â ni yma yng Nghastell Cricieth am ddiwrnod o Hebogiaeth Ganoloesol! Bydd yr hebogwyr ar y safle o 11am tan 4pm gydag amrywiaeth o adar ysglyfaethus sy’n hanesyddol gywir, ac mae croeso i’r cyhoedd ofyn cwestiynau iddyn nhw neu sgwrsio am hebogiaeth yn gyffredinol. Gallech ofyn i’r hebogwyr dynnu llun ohonoch chi gyda nhw a’u hadar gwych! Byddan nhw’n diddanu pawb o bob oed gyda straeon o anturiaethau heboga o’r canoloesoedd, ac yn mynd â chi’n ôl mewn amser i ddysgu am frenhinoedd a breninesau canoloesol a’r adar roedden nhw’n eu caru a’u hedfan.

 

Hefyd, bydd dwy arddangosfa hedfan, am 12.30pm a 2.30pm, ble gallwch chi weld rhai o’r adar yn hedfan a gwylio eu harddull fawreddog, tra bo’r hebogwyr yn eich cyfareddu gyda sylwebaeth gyffrous sy’n treiddio i fyd adar ysglyfaethus.


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£5.80
Teulu*
£16.80
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.60
Member - Ymunwch rŵan
Free
Aelod - Ymunwch rŵan
Free

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18