Skip to main content

Ymunwch â ni am noson o syllu ar y sêr a hanes y gyda Rhys Mwyn a Swyddog Awyr Dywyll Parc Cenedlaethol Eryri. Dysgwch am sut y gwnaeth y sêr helpu i lunio hanes Cymru a rhoi cynnig ar ddefnyddio ein telesgopau.

Dewch am dro o gwmpas awyr y nos, gan weld grwpiau cyfarwydd ac anghyfarwydd o sêr hemisffer y gogledd, chwiliwch am sawl gwrthrych gofod pell fel nifwl Orïon.

Dangosir i chi sut i osod telesgop yn gywir hefyd, cyn edrych ar ac yna wneud ffotograffau o rai o olygfeydd ysblennydd y nos. Does dim angen gwybodaeth nac offer, ond croeso i chi ddod â’r ddau!

Cynghorir pawb sy’n dod i’r digwyddiad i wisgo dillad cynnes ac esgidiau addas, a dod â thortsh a blanced hefyd. Mae’r sesiynau’n addas i rai sy’n 12 oed a hŷn.

Byddwch yn barod i aros: dewch â rhywbeth i eistedd neu orwedd arno.

Sylwch y bydd y digwyddiad hwn yn dal i fynd ymlaen os yw'n gymylog, gan y bydd Rhys Mwyn yn dal i roi sgwrs ar hanes a'r sêr.


Prisiau

Categori
Categori Price
Oedolyn
£10
Consesiwn
£8