Skip to main content

Mae pethau dychrynllyd yn digwydd yn y castell heddiw! Ydych chi’n ddigon dewr i fynd ar daith i weld beth sy’n llechu yn y corneli tywyll? Pwy welwch chi ar hyd y ffordd?

Aiff ein teithiau brawychus â chi i mewn i’r castell ble cewch glywed straeon am yr adeilad mawreddog hwn. Cewch glywed yr hanesion hunllefus wrth i chi gamu i mewn i’r tyrrau, a hynny gan rywun oedd yn byw yno amser maith yn ôl.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.90
*Teulu
£28.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18