Skip to main content

Dewch i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cŵn yn yr Abaty gyda’ch ffrind fflwfflyd!

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cwn gyda Chrefftau Cwn a Llwybr Cwn. Gallwch greu crefftau cwn a bydd llwybr arogli ar gyfer eich ci.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Llun 26 Awst 2019
11:30 - 16:30