Skip to main content

Diwrnod Creu Tarian Rufeinig

Yn galw recriwtiaid newydd! Dewch draw i greu Tarian Rufeinig. Archebwch ymlaen llaw i sicrhau eich lle: 01633 422518

£2 yw cost y gweithgaredd, yn ogystal â thâl mynediad arferol. Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£4.20
*Teulu
£12.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.50
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18