Skip to main content

Dilynwch y llwybr a chael gwybodaeth am breswyliwr enwocaf Castell Cas-gwent, William Marshal – y marchog gorau – a’r bobl oedd yn byw ac yn gweithio gydag e dros 800 mlynedd yn ôl.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am Ddim
Oedolyn
£7.30
Teulu*
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am Ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18