Skip to main content

Byddwch yn grefftus yng Nghastell Cas-gwent yn ystod gwyliau’r haf!

Gall plant wneud rhywbeth i chwarae ag ef yn y castell ac yna mynd ag ef adref.

Sesiynau galw heibio pop Dydd Mercher yn ystod y wyliau haf. Does dim angen archebu.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Mer 24 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Mer 31 Gorff 2024
10:00 - 16:00
Mer 07 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 14 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 21 Awst 2024
10:00 - 16:00
Mer 28 Awst 2024
10:00 - 16:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.00
Teulu*
£31.90
Person Anabl a Chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / Myfyriwr
£7.00
Pobl hŷn (Oed 65+)
£9.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Cas-gwent