Skip to main content

Dewch i Gastell Caerffili am ddiwrnod allan yn llawn hwyl!

Crefftau a gweithgareddau am farchogion a chestyll, a gall plant addurno eu harfwisg eu hunain;
peintiwr wynebau;
sioeau Punch a Judy traddodiadol a gemau lawnt trwy gydol y dydd;
teithiau o amgylch y castell.

Does dim angen i chi ragarchebu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.


Amseroedd y digwyddiadau

Dyddiad Amseroedd
Sad 24 Awst 2024
11:00 - 15:00
Sul 25 Awst 2024
11:00 - 15:00
Prisiau mynediad
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.90
Teulu*
£34.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£7.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£10.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

I gael gwybodaeth lawn am y safle, gan gynnwys amseroedd a chyfleusterau agoriadol tymhorol, ewch i'r dudalen heneb Castell Caerffili