Skip to main content

Gall Dolbelydr yn Sir Ddinbych, sy’n esiampl wych o dŷ bonedd o’r 16eg ganrif, hawlio bod yn fan geni Cymraeg gyfoes – dyma ble ysgrifennodd Henry Salesbury Grammatica Britannica, y llyfr gramadeg Cymraeg cyntaf.

Mae The Landmark Trust ym agor Dolbelydr i’r cyhoedd am bedwar diwrnod a hanner. Mae’r dyddiau agored am ddim ac nid oes angen archebu ymlaen llaw. Cewch daflenni hanes er mwyn dysgu mwy am yr adeilad.

Cyfeiriad - Trefnant, Dinbych , Sir Ddinbych, LL16 5AG.

Cyfarwyddiadau - ewch ar yr A55 o Gaer, yna’r A525 ar droad Dinbych. Ar ôl rhyw hanner milltir, yn union ar ôl cyrraedd cyffiniau Llanelwy, trowch i’r chwith ar y gylchfan fechan (ger y gadeirlan) a pharhau ar yr A525 i Drefnant. Wrth y goleuadau traffig ym mhentref Trefnant trowch i’r dde ar y B5428 tuag at Henllan. (Os ydych chi’n teithio o Ddinbych ar yr A525 - trowch i’r chwith wrth y goleuadau traffig ym mhentref Trefnant ar y B5428). Dilynwch y B5428 dros groesffordd fechan a pharhau am ryw hanner milltir arall. Ar y chwith mae mynedfa a phorthdy bychan ac yn syth wedyn, ar y dde, mae mynedfa Fferm Bryn Wgan (mae arwydd ‘Bryn Wgan’ yn sownd i bostyn dde giât y fynedfa). Trowch i’r dde i lawr y lôn breifat hon a’i dilyn tan i chi gyrraedd y buarth. Mae’r trac mynediad at Dolbelydr drwy’r giât ar y dde gyferbyn â derwen fawr. Bydd arwyddion am y cyfleusterau parcio.

Mae grisiau’r lleoliad hwn yn serth.


Prisiau

Am Ddim