Skip to main content

Mae'r amgueddfa fach hon yn cynnwys amrywiol agweddau ar dreftadaeth, hanes cymdeithasol a diwylliant.

Y safle ym Mhentref Busnes Apollo yw'r lleoliad blaenllaw ar gyfer yr amgueddfa, er bod lleoedd arddangos parhaol mewn safleoedd eraill, ac arddangosfeydd teithiol aml.

Bydd Drysau Agored yn Amgueddfa Bywydau Gorffenol, yn ôl y galw poblogaidd, yn cynnig ail-ddangosiad o'r arddangosfeydd amser rhyfel sy'n cynnwys detholiad o arddangosfeydd ac arteffactau o'r Ail Ryfel Byd a'r Ail Ryfel Byd.

Bydd yr amgueddfa ar agor rhwng 16 a 30 Medi, a fydd yn cyd-fynd ag 80 mlynedd ers dechrau'r Ail Ryfel Byd. Bydd cwpl o ddarlithoedd prynhawn a min nos i ategu a gwella thema'r arddangosfa.

Gweler y dudalen Facebook am union ddyddiadau ac amseroedd oriau agored yr arddangosfa a'r darlithoedd - https://www.facebook.com/PAST-LIVES-Museum-301288307048530/

Mae'n well archebu ymlaen llaw ond nid yw'n hanfodol. Archebwch ar 07491 658686 neu pastlives.history@gmail.com

Cyfeiriad - PAST LIVES Museum, Pentref Busnes Apollo, Aberkenfig, CF32 9TF.

Cyfarwyddiadau - tua 2 filltir o'r M4 mewn car; maes parcio am ddim ar gael yn yr adeilad. Mae bysiau'n rhedeg i bentref Aberkenfig o Orsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr; Yna mae Pentref Busnes Apollo oddeutu 5 munud ar droed.

Oherwydd maint yr adeilad ni fydd yn bosibl, yn anffodus, lletya defnyddwyr cadeiriau olwyn na phramiau / cadeiriau gwthio. Derbyniwch ymddiheuriadau'r amgueddfa am unrhyw anghyfleustra.


Prisiau

Am Ddim