Skip to main content

Mae Amgueddfa Crochendy Nantgarw a’r Crochendy yn dathlu’r porslen unigryw sy’n cael ei gynhyrchu yma unwaith eto. Teithiau tywys, arddangosiadau, gweithdai, ystafell de ac arddangosfeydd. I ddathlu Drysau Agored, byddwn yn cynnig mynediad am ddim sy’n cynnwys teithiau tywys, arddangosiadau ac arddangosfa dauganmlwyddiant porslen Nantgarw. Bydd pitsas wedi’u coginio mewn ffwrn goed ar gael drwy’r dydd ynghyd â lluniaeth a chacennau yn ein hystafell de.

Crochendy Nantgarw

Tyla Gwyn

Nantgarw

CF15 7TB

Noder: mae’r arddangosfa dauganmlwyddiant ar y llawr cyntaf ac yn anffodus, oherwydd natur yr adeilad hanesyddol, nid oes lifft.

 


Prisiau

Am Ddim