Skip to main content

Mae’r adeilad hanesyddol llechweddol hwn yn berffaith ar gyfer picnics a theithiau cerdded, ac yn lle gwych i weld Bannau Brycheiniog a Dyffryn Gwy. Dilynwch yn ôl troed Arglwydd Nelson ac Arglwyddes Hamilton ac ewch i weld y Deml Lyngesol unigryw.

Ddydd Sadwrn a dydd Sul caiff ymwelwyr eu hannog i gymryd rhan yn ffenomenon fyd-eang paentio creigiau. Dewch i addurno eich craig eich hun.

Cynhelir ‘Paentio Creigiau’ ar y deuddydd a bydd ‘Paentio Dyfrliw’ ddydd Sul hefyd. Darperir yr holl ddeunyddiau am ddim a bydd gwirfoddolwyr wrth law i’ch helpu i fod yn greadigol.

Bydd cacennau cartref a lluniaeth ar werth ddydd Sul.

Cyfeiriad – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cae-y-maen, Trefynwy NP25 3SF.

Lleoliad - ar ben Bryn Cae-y-maen, filltir i’r dwyrain o Drefynwy oddi ar yr A4136.

Mae mynediad i’r safle o lôn sengl, gul, droellog. Gall bws bach fynd yno ond nid bws mawr.


Prisiau

Am Ddim