Skip to main content

Capel Caersalem Caernarfon, Stryd Garnon Caernarfon, Gwynedd, capel bedyddiedig sydd wedi bod ar agor ers 1815 ac sydd wedi cael ei addasu a'i adnewyddu er defnydd eglwys fodern.

Dau achlysur arall pan agorwyd drysau'r capel i gynnig sgwrs a paned i unrhyw ymwelwyr.

Cyfeiriad - Stryd Garnon, Caernarfon, LL55 2RB

Mae grisiau i fewn i'r adeilad. 


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
11:00 - 13:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad