Skip to main content

Capel hanesyddol, a adeiladwyd yn 1965, i goffáu Capel Tryweryn ar ôl adeiladu cronfa ddŵr Llyn Celyn. Yn ôl cofnodion hanesyddol cafodd yr adeilad ei ddylunio i edrych fel llong, yn dod allan o’r llyn. Mae adeilad y Capel wedi ei wneud o garreg leol draddodiadol er mwyn gweddu i’r ardal a Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Capel yn edrych dros safle’r Capel gwreiddiol, sydd bellach o dan ddŵr y gronfa. Mae iard gerllaw sy’n llawn beddau o fynwent y Capel gwreiddiol a chofeb ag enwau trigolion lleol yn y Capel ei hun.

Mae’r Capel bellach yn eiddo i Dŵr Cymru, fel rhan o waith y corff o reoli cronfa ddŵr Llyn Celyn, ac asedau hydro-drydanol cysylltiedig yr Argae. Cafwyd fandaliaeth yno yn y gorffennol felly nid yw’r Capel ar agor i’r cyhoedd mwyach, heb apwyntiad ymlaen llaw. Hoffai Dŵr Cymru agor y Capel, oherwydd ei arwyddocâd hanesyddol, er mwyn i’r cyhoedd gael gwerthfawrogi a dysgu rhagor am hanes y safle. Hoffai Dŵr Cymru drafod yr ymgysylltu cadarnhaol rydyn ni wedi ei dderbyn gan grwpiau cymunedol a’r cynlluniau buddsoddi sydd gennyn ni ar gyfer y Capel.

Ffoniwch 01678 520 368 i drefnu ymlaen llaw. Gan fod y Capel yn anodd i’w ffeindio, gellir cadarnhau cyfarwyddiadau wrth wneud trefniadau ymlaen llaw. Mae 10 lle parcio ar gael felly byddai cadarnhau amseroedd hefyd yn helpu rheoli symudiadau cerbydau.

Capel Celyn, oddi ar yr A4212, Cronfa Ddŵr Llyn Celyn, Frongoch, Y Bala, LL23 7NU.

Mae’r adeilad oddi ar yr A4212, nid oes safleoedd trafnidiaeth gyhoeddus gerllaw.


Prisiau

Am Ddim