Skip to main content

Mae’r capeli rhestredig Gradd II, sy’n dyddio’n ôl i 1859, wedi cael eu hadfer a’u hadnewyddu’n sylweddol. Maen nhw’n adlewyrchu gwahanol ddulliau dylunio’r mudiadau Esgobyddol ac Anghydffurfiol yn ystod y cyfnod Fictoraidd.

Dyma gyfle prin i weld y tu mewn i’r Capeli Fictoraidd ar ôl iddyn nhw gael eu hadfer a’u hadnewyddu.

Bydd cyfle i ymuno â thaith gerdded dywys o gwmpas y fynwent am 11am hefyd.

Ni chaniateir cŵn.

Cyfeiriad – Y Capeli, Mynwent Cathays, Ffordd Fairoak, Cathays, Caerdydd, CF24 4PY.

Cyfarwyddiadau – Gwasanaethau bws o Ganol y Ddinas. Disgynnwch ger Llyfrgell Cathays.

Mae mynedfa i’r fynwent rownd y gornel i’r llyfrgell ar Ffordd Fairoak.


Prisiau

Am Ddim