Skip to main content

Capel anghydffurfiol a adeiladwyd yn yr arddull Gothig tuag at ddiwedd y 19eg ganrif. Mae gan yr adeilad ffenestri lliw sydd yn anghyffredin mewn adeilad anghydffurfiol.

Rydym yn gobeithio cael arddangosfa fechan a hefyd darparu lluniaeth ynghyd â stondin fechan yn gwerthu bwydydd cadw a wnaed gartref a llyfrau.

Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1AS

Mae’r capel wedi’i leoli i’r de ddwyrain o sgwâr y dref, a heb fod ymhell, ac mae wrth ymyl y Cenotaph a Swyddfeydd y Sir ar y naill ochr ac archfarchnad Co-op ar yr ochr arall. Mae mynediad anabl i bob rhan o’r adeilad a cheir toiledau ar y safle hefyd.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
12:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad