Skip to main content

Mae hen eglwys Dewi Sant o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill.

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrin a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Mae’r bedyddfaen syml iawn yn rhywbeth arall sydd wedi goroesi o’r canoloesoedd ond daw’r seddau a’r pulpud ac yn wir sedd y sgweier a’r gangell o’r ddeunawfed ganrif.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Dewi Sant, Llangyfiw, Sir Fynwy, NP15 1NF. 

O Frynbruga, cymerwch hen Ffordd Cas-gwent i Dafarn Olway. Trowch i'r dde, dilynwch y llwybr llifogydd am ddwy filltir.   Trowch i'r dde wrth y groesffordd.   Mae'r Eglwys y tu ôl i'r gwrych.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 01 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 02 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 03 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 04 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 05 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 06 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 08 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 09 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 10 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 11 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 12 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 13 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 14 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 15 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 16 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 17 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 18 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 19 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 20 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 21 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 22 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 23 Medi 2019
10:00 - 16:00
Maw 24 Medi 2019
10:00 - 16:00
Mer 25 Medi 2019
10:00 - 16:00
Iau 26 Medi 2019
10:00 - 16:00
Gwen 27 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
10:00 - 16:00
Llun 30 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad