Skip to main content

Mae hen eglwys Dewi Sant o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill.

Daw’r eglwys o’r bymthegfed ganrif yn bennaf: mae rhan fwyaf o’r ffenestri, y sgrin a’r groglofft yn dyddio o’r ganrif honno.

Mae’r bedyddfaen syml iawn yn rhywbeth arall sydd wedi goroesi o’r canoloesoedd ond daw’r seddau a’r pulpud ac yn wir sedd y sgweier a’r gangell o’r ddeunawfed ganrif.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Dewi Sant, Llangyfiw, Sir Fynwy, NP15 1NF. 

O Frynbruga, cymerwch hen Ffordd Cas-gwent i Dafarn Olway. Trowch i'r dde, dilynwch y llwybr llifogydd am ddwy filltir.   Trowch i'r dde wrth y groesffordd.   Mae'r Eglwys y tu ôl i'r gwrych.


Prisiau

Am Ddim