Skip to main content

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 1999.  Mae'n eglwys ganoloesol sydd wedi'i hadfer ag amrywiaeth o ffitiadau a henebion gan gynnwys casgliad o blatiau arch.   Darllenfa angel a chaead eryr i'r ffont a gerfiwyd gan fodryb Clough Williams Ellis Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael Sant Beuno, Penmorfa, ger Porthmadog, Gwynedd, LL49 9SG. Cymerwch y troad tynn i'r dde oddi ar y brif ffordd yn y pentref (yn dod o Borthmadog), mae'r A487 a'r eglwys hanner milltir o'ch blaen. Gall llechi ar y ffordd i'r eglwys fynd yn llithrig yn y glaw.   Mae angen dringo grisiau serth drwy borth y fynwent er mwyn cyrraedd y fynwent.

 


Prisiau

Am Ddim