Skip to main content

Sefydlwyd yr eglwys wreiddiol yma gan Sant Edwen yn 640AD. Adeiladwyd yr eglwys newydd ym 1856, a'i dylunio gan Henry Kennedy gan ddefnyddio peth o'r cerrig gwreiddiol.

Mae'r eglwys wedi'i rhestru ar Radd II. Gellir gweld y twr a'r meindwr o ardal eang. Y tu mewn mae nifer o gofebion o'r 17eg a'r 18fed ganrif. Mae yna bâr o efeiliau cŵn o'r 19eg ganrif. Mynychwyd yr eglwys gan rai o Ardalyddion Ynys Môn sydd wedi'u claddu ym mynwent yr eglwys. Mae Llanedwen yn cael ei oleuo'n rheolaidd gan olau cannwyll ac mae Llyfr Gweddi 1662 yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau ar y Sul. 

Cyfeiriad - St. Edwen, Llanedwen, Ynys Môn, LL61 6EZ.  SH 517 684     

Mae'r eglwys wedi'i lleoli tua milltir i lawr lôn sy'n arwain oddi ar yr A4080 tua 2 filltir i'r de o Lanfairpwllgwyngyll. 

Mynediad i gadeiriau olwyn trwy ramp byr ar gais.  

Bydd yr Eglwys ar agor a dan ofal stiward ddydd Sadwrn 28 Medi rhwng 11am a 3pm. Bydd cwis syml ar gael yn cysylltu pob un o'r chwe Eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.

Bydd y chwe eglwys hyn sy'n rhan o Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen, De  Orllewin Ynys Môn, i gyd ar agor ar yr un diwrnod. Yn gyffredinol dim ond yn ystod amseroedd gwasanaeth y maent ar agor.

Mae bws cyhoeddus sy'n dilyn y llwybr - rhif. 42 neu 42A, Bysus  Gwynfor, Bangor i Langefni. Gellir cyrraedd Llanidan a Llangeinwen ar y llwybr hwn (gofynnwch i'r gyrrwr stopio wrth yr eglwys) ond, ar gyfer Llanfairpwll, Llanedwen, Llanfair yn y Cwmwd a Niwbwrch, mae'n daith weddol hir ar droed o'r A4080.


Prisiau

Am Ddim