Skip to main content

Mae tystiolaeth yn awgrymu fod yr eglwys yn eglwys Geltaidd, wedi ei hadeilad ar safle Llan a gall fod wedi bod yn fynachlog. Hon yw’r eglwys leiaf ond un yn yr esgobaeth, wedi ei chofnodi gyntaf yn 1253. Mae nodweddion diddorol yn cynnwys yr hen ddrws mynediad gyda’r glicied, colfachau a chnociwr drws gwreiddiol. Tu fewn i’r eglwys mae cofebau diddorol a ffenestr ddwyreiniol Gothig Seisnig (1290-1350), pren to gwreiddiol o’r 16eg ganrif, darluniau ar wal cynnar arbennig iawn a’r fedyddfaen bren unigryw. Dros amser, bu newidiadau a gwaith adfer. Yn 1984, rhoddwyd gwydr newydd a wnaed yng Nghanolfan Crefft Rhuthun yn y ffenestr ddwyreiniol.

Bydd copïau o Gofnodion y Plwyf dros y tair canrif ddiwethaf yn cael eu harddangos, ac am 2.30pm bob dydd, bydd sgwrs am rai o’r trigolion a fu’n addoli yn yr Eglwys yn y gorffennol.

Bydd lluniaeth ar gael.

Efenechtyd: Eglwys Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Ll15 2PW.

O gyfeiriad Rhuthun, trowch i’r dde wrth dafarn y Fox and Hounds ac ewch ymlaen am tua milltir hyd nes y byddwch yn cyrraedd yr eglwys.

Mae ychydig o risiau i mewn i’r eglwys.

 


Prisiau

Am Ddim