Skip to main content

Eglwys Blwyf hynafol Llandyfodwg yw Sant Tyfodwg, wedi’i lleoli yn ucheldiroedd Morgannwg ym mhentref Glynogwr (Llandyfodwg). Rhestrir yr Eglwys fel Eglwys ganoloesol sylfaenol, ond mae’n radd II* ar sail y cofadail eithriadol yn y gangell (Carreg y Pererin) sydd o bwysigrwydd cenedlaethol ym Mhrydain o safbwynt eiconograffi a dealltwriaeth o gelfyddyd ganoloesol ac arferion cyffredinol pererindota.

Bydd Carreg y Pererin yn atyniad. Bydd llestri arian yn cael eu harddangos, yn cynnwys Cwpan Cymun arian o Oes Elisabeth. Cofnodion eglwysig yn cynnwys cofnodion Bedyddio a Phriodasau, Ffotograffau a Hanes yr ardal, a hefyd bydd lluniaeth ar gael.

Cyfeiriad - Eglwys Sant Tyfodwg, Glynogwr, ger Melin Ifan Ddu,.

Cludiant cyhoeddus rhwng Aberdâr a Phorthcawl, Bws Rhif 172. Lleolir yr eglwys ar ochr ddeheuol yr A4093, oddeutu hanner ffordd rhwng Melin Ifan Ddu a’r Gilfach Goch.

Ceir safle bysiau wrth ymyl yr Eglwys. Gellir parcio ar y Brif Ffordd ac wrth ymyl yr eglwys. Addas ar gyfer mynediad i’r anabl.


Prisiau

Am Ddim