Skip to main content

Mae Sant Hilary yn adeilad rhestredig Gradd 2*. Mae eglwys wedi bod ar y safle ers y 6ed ganrif.

Siâp croes sydd i’r eglwys bresennol ac fe’i hailadeiladwyd gan fynachod Abaty Maenan yn y 13eg ganrif.

Roedd y teulu Mostyn yn gymwynaswyr mawr â Llandudno ac eglwys Sant Hilary ac mae llawer o gofebion y teulu Mostyn yn yr eglwys.

LL30 1RW.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 07 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad