Skip to main content

Mae Eglwys Uniongred Groegaidd Sain Nicolas wedi'i lleoli ar ben Stryd Bute. Fe'i hadeiladwyd yn 1906 yn yr arddull Bysantaidd. Yn wir, dyma un o'r ychydig eglwysi yn y DU a adeiladwyd fel Eglwys Uniongred.

Adnewyddwyd yr Eglwys yn gyfangwbl yn ddiweddar.

Mae gwedd fewnol yr eglwys yn hardd iawn. Mae sgrin eicon wedi'i cherfio a murluniau yn dangos golygfeydd o fywyd Crist a hefyd Sain Nicolas.

Gellir gweld lluniau ar wefan yr eglwys (www.greekorthodoxchurchcardiff.org.uk) a hefyd ar gronfa ddata Delweddu'r Beibl yng Nghymru (www.imagingthebible.llgc.org.uk).

Yn ystod y diwrnod agored, bydd yr eglwys ar agor  9.30am - 4pm. 

Bydd gwasanaeth yn y bore. Bydd hyn yn dod i ben erbyn hanner dydd.

Taith tywys am 2.30pm.

Cyfeiriad: St Nicholas' Greek Orthodox Church, Greek Church Street, Cardiff, CF10 5HA.

Os ydych chi’n cerdded o ganol dinas Caerdydd tuag at Fae Caerdydd: sefwch â’ch cefn at dafarn y Golden Cross ar Deras Biwt. Croeswch Deras Biwt ar y groesfan i gerddwyr i gyrraedd cornel Stryd Biwt. Cerddwch o dan y bont a pharhau i lawr Stryd Biwt tan i chi gyrraedd adeilad mawr o’r enw Tŷ Gobaith sy’n berchen i Fyddin yr Iachawdwriaeth. Trowch i’r dde’n syth i North Church Street. Mae hon yn arwain at Greek Church Street a gwelwch gât Eglwys Sain Nicolas a mosäig o Sain Nicolas uwch ei phen.

Cynghorir ymwelwyr i gerdded neu fynd mewn tacsi i Greek Church Street. Nid oes llawer o le parcio gerllaw.

Mae mynediad i bobl anabl i brif gorff yr eglwys yn anodd, gan fod ambell ris yn arwain ato.

 

 


Prisiau

Am Ddim