Skip to main content

Eglwys y Bedyddwyr o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a adeiladwyd ar gyfer poblogaeth gynyddol Rhymni – tref enwog am gynhyrchu haearn. Mae’n adeilad rhestredig 2* gyda Cadw. Yr eglwys yw un o’r capeli mwyaf yn yr ardal ac arferai John Mathetes, y gweinidog enwog, fod yn weinidog yno yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n dal i fod ar agor heddiw, fel Capel Undebol Cymreig, lle y cynhelir gwasanaethau Cymraeg ar gyfer y gymuned.

Cynhelir taith dywysedig o amgylch y capel ynghyd ag arddangosfa o gofnodion perthnasol y capel, fel y gofrestr a chofnodion yr aelodau. Ceir datganiad ar y delyn yn y festri ynghyd â the prynhawn ar gyfer aelodau’r gymuned. Hefyd, ceir cyfle i drafod hanes yr eglwys a’i pherthynas â threftadaeth yr ardal leol.

Cyfeiriad - Eglwys y Bedyddwyr Penuel, Cambrian Street, Rhymni, NP22 5ER.

Ceir gwasanaethau bysiau rheolaidd rhwng Merthyr a Thredegar. Yn agos iawn at eglwys Dewi Sant ar y Stryd Fawr. Lleolir y Capel uwchben tŷ tafarn y Farmer’s Arms.

Mynediad trwy’r festri gyda ramp ar gyfer yr anabl i’r prif adeilad. Ceir toiled i’r anabl a chyfleusterau newid babanod ar y safle.


Prisiau

Am Ddim