Skip to main content

Eglwys y Santes Fair y Forwyn, Nash, yw eglwys blwyf pentref Nash, a leolir tua 3 cilomedr (1.9 milltir) i'r de o ddinas Casnewydd, De Cymru. Wedi'i disgrifio fel eglwys gadeiriol y rhostiroedd, mae'r eglwys fawr yn ganoloesol o darddiad, gydag ychwanegiadau ac adferiadau yn dyddio o'r 18fed a'r 19eg ganrif.

Disgrifiwyd y serth o'r 15fed ganrif fel rhywbeth unigryw yn Ne Ddwyrain Cymru. Er 3 Ionawr 1963 mae wedi'i ddynodi'n adeilad rhestredig Gradd I, yn bennaf oherwydd ei dwr canoloesol gyda meindwr coeth.

Rhowch gynnig ar ganu cloch a darganfyddwch eglwys fendigedig! Ymunwch â ni am sesiwn blasu canu cloch a gweld arddangosiadau, sgyrsiau, dolen fideo a hyd yn oed roi cynnig arni'ch hun!

Angen archebu. Mae wyth sesiwn blasu canu cloch 30 munud ar gael trwy gydol y dydd i chi ddewis ohonynt, dewiswch yr amser a ddymunir gennych o'r rhestr docynnau.

Archebwch trwy ymweld â gwefan www.livinglevels.org.uk neu drwy ffonio 01633 292982 neu cliciwch ar dudalen Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/ding-dong-have-a-go-at -bell-ringing-tick…

DS. Os ydych chi am edrych o gwmpas yr eglwys yn unig, nid oes angen archebu lle mewn sesiwn canu cloch.

Cyfeiriad - Eglwys y Santes Fair, Ffordd y Santes Fair, Nash, Casnewydd, NP18 2DD.

Cyfarwyddiadau - mewn car: o gyffordd 24 neu 28 yr M4, ewch ar yr A48 i gylchfan parc manwerthu Spytty. Dilynwch yr A4810 a dilynwch yr arwyddion brown ar gyfer Gwlyptiroedd Casnewydd. Fe welwch feindwr yr Eglwys a'r troad i'r chwith. Ar fws: cysylltwch â bws Casnewydd ar 01633 211202. Ar y trên: yr orsaf agosaf yw Casnewydd (5 milltir). Ar feic: llwybr 4 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans.

Mae llwybrau troed ag wynebau yn ôl ac ymlaen i'r eglwys.


Prisiau

Am Ddim